Västerhaninge medeltidskyrka har restaurerats såväl ut- som invändigt. Kyrkan brann 1831 och fick vid återuppbyggnaden en enhetlig inredning i empire, vilken vi valt att åter lyfta fram. Kyrkan har även kompletterats med en tillbyggnad innehållande plats för liggande skrudförvaring, brudkammare och WC för rörelsehindrade. Vi har stått för såväl projektering som projektledning vid restaureringen.
 
Vid Vårby Gårds kyrkogård planerade vi markarbeten, där åtgärderna ökade tillgängligheten och förtydligade den komplexa kyrkobyggnadens olika delar. Kyrktorget liksom entréplatserna markerades med ny plattbeläggning. Utanför församlingsexpeditionen ordnades en efterlängtad uteplats för personalen. Belysningen förbättrades, fler parkeringsplatser anlades och nya växter planterades.
 
Här har vi planerat kyrkogårdens minneslund. I en pulserande och bullrig del av staden har vi försökt att skapa en rofylld plats.

En enkel skärgårdskyrka, där vi dels genom uppmätning uppfört ritningar och dels svarat för färgsättning och upphandlingsprogram vid kyrkans yttre restaurering.
 
I församlingshuset har vi ritat nya kontorsrum för präster, kanslipersonal och musiker samt samlingssal för konfirmander. I ett i kyrkan outnyttjat utrymme har vi tagit fram skissförslag på möjlig inredning till mötesrum.
 
Ny utformning av församlingshusets entréhall, nya toalettutrymmen för besökande samt nytt omklädningsrum för personalen. En ny stor öppning mot innergården har gett en ljusare entréhall samt gett byggnaden större flexibilitet i stort.

Konstnärens bostad, numera museum, där vi genom uppmätning och fotodokumentation uppfört ritningar på detaljnivå för att säkerställa möjligheten till återuppbyggnad vid eventuell brand.
       

 

 
 
 
  M2 Mikael Mattsson Arkitekter AB | Garnet 16 | 193 41 Sigtuna | Telefon: 0708–92 29 27 | E-post: mikael@m2arkitekter.se