Välkommen till M2 Arkitekter AB

M2 Arkitekter AB är ett litet kontor som erbjuder såväl kvalificerade som enkla arkitekttjänster inom ny- och tillbyggnad, restaurering och inredning.

Tillsammans med beställaren kan vi hitta de bästa tekniska, estetiska och ekonomiska lösningarna. Vi vill skapa arkitektur med långsiktig kvalitet i form och material.

Vi gör idéskisser och lokalprogram som vi utarbetar till färdiga bygghandlingar. Vi tar fram alla underlag som behövs vid bygglovsansökan eller anmälan. En väl genomförd projektering är förutsättningen för ett bra och kostnadseffektivt slutresultat.

Bland våra kunder finns först och främst privatpersoner men även byggbolag och förvaltare.

 

 

 

 

 
 
  M2 Mikael Mattsson Arkitekter AB | Garnet 16 | 193 41 Sigtuna | Telefon: 0708–92 29 27 | E-post: mikael@m2arkitekter.se