Vi gör vård- och underhållsplaner enligt Riksantikvarieämbetets riktlinjer. Planerna tas fram i samverkan med antikvarier och tekniska experter. Arbetet utförs i nära samarbete med församlingsrepresentanter och personal för att göra en vård- och underhållsplan som blir till nytta i den praktiska förvaltningen.
 

Utförd 2007. Beställare: Västerleds församling.
 
Utförd 2007. Beställare: Hedvig Eleonora församling.
 
Utförd 2007. Beställare: Gustavsbergs församling.

Utförd 2007. Beställare: Gustavsbergs församling.
 
Utförd 2007. Beställare: Gustavsbergs församling.
 
Utförd 2008. Beställare: Västerleds församling.

Utförd 2003 Beställare: Västerhaninge-Muskö församling
 
Utförd 2004. Beställare: Huddinge kyrkliga samfällighet.
 
Utförd 2004. Beställare: Huddinge kyrkliga samfällighet.

Utförd 2005. Beställare: Västerhaninge-Muskö församling.
 
Utförd 2005. Beställare: Statens Fastighetsverk.
 
Utförd 2005. Beställare: Statens Fastighetsverk.

Utförd 2006. Beställare: Hedvig Eleonora församling.
 
Utförd 2006. Beställare: Sorunda församling.
 
Utförd 2006. Beställare: Sofia församling.

 

 
 
 
  M2 Mikael Mattsson Arkitekter AB | Garnet 16 | 193 41 Sigtuna | Telefon: 0708–92 29 27 | E-post: mikael@m2arkitekter.se